[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Bùi Công Phụ

Danh thần đời Lê Tương Dục đế, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Đồng Lạc, hạt Kim Thành, Hưng Yên, nay là thôn Bình Dân xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Năm Hồng Thuận 6 (Giáp tuất 1514), ông đỗ tam giáp đồng tiến sĩ được Lê Tương Dục trọng dụng, làm đến thượng thư, có tài văn thơ, được các sĩ phu trọng vọng. Ông hết lòng lo giúp chính sự, có công đức với nhân dân.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..