Loading

Bùi Công Liêm

Tháng Ba 4, 2021| Admin
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Thần tông, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Định Công, huyện Thanh Đàm, tỉnh Hà Đông (nay là tỉnh Hà Tây). Dòng dõi Quảng Quốc công Bùi Xương Trạch, con Duyên Quận công Bùi Công Cẩn.

Ông tài gồm văn võ, làm đến Vệ úy, phong tặng Anh liệt tướng quân, đô tổng binh, tước Vĩnh Tích Hầu. Ông vốn là tằng tổ của danh sĩ Bùi Huy Bích.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ