Tên khác Nguyễn Kế
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Định vương Nguyễn Phúc Thuần, có sách chép là Nguyễn Kế, không rõ năm sinh, năm mất. Quê huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sau di cư vào ngụ đất Thuận Hóa (Huế).

Ông tướng mạo khôi ngô, có sức mạnh, giỏi võ nghệ. Xuất thân làm cai đội dần dần thăng đến Chưởng cơ, lãnh Trấn thủ Bình Khang.

Ất tị 1775, Tây Sơn dấy binh, ông vâng mạng tiết chế Tống Phúc Hiệp đem binh chống cự, bại trận bị bắt giết. Được triều Nguyễn truy tặng Chưởng dinh, liệt thờ vào hai miếu Hiển Trung và Trung Tiết công thần của nhà Nguyễn.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đinh Văn Tả

Năm sinh Tân Sửu 1601 – Canh Thân 1680 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Đặng Thái Phương

Năm sinh Mậu Ngọ 1678 -… Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Dật…
Chi tiết

Nguyễn Khoa Chiêm

Năm sinh Kỉ Hợi 1659 – Bính Thìn 1736 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Hoàng Ngũ Phúc

Năm sinh Quí Tị 1713 – Bính Thân 1776 Tỉnh thành Bắc Giang Thời kì – Trịnh –…