[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Bùi Công Kế

Tên khác Nguyễn Kế
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Định vương Nguyễn Phúc Thuần, có sách chép là Nguyễn Kế, không rõ năm sinh, năm mất. Quê huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sau di cư vào ngụ đất Thuận Hóa (Huế).

Ông tướng mạo khôi ngô, có sức mạnh, giỏi võ nghệ. Xuất thân làm cai đội dần dần thăng đến Chưởng cơ, lãnh Trấn thủ Bình Khang.

Ất tị 1775, Tây Sơn dấy binh, ông vâng mạng tiết chế Tống Phúc Hiệp đem binh chống cự, bại trận bị bắt giết. Được triều Nguyễn truy tặng Chưởng dinh, liệt thờ vào hai miếu Hiển Trung và Trung Tiết công thần của nhà Nguyễn.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..