[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Bùi Công Hành

Công thần đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh, năm mất. Ông là thủy tổ nghề làm lọng của nước ta, quê làng Quất Động, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay thuộc TP. Hà Nội).

Cuối đời nhà Trần, ông dự thi, vừa lúc quân Minh sang xâm lược, khoa thi bỏ dở. Ông ẩn trong rừng, theo phù Bình Định vương Lê Lợi. Kháng chiến thành công, ông được Lê Thái tổ trọng dụng.

Đến đời Lê Thái tông, khoảng năm Thiệu Bình (1434-1439), ông sung sứ bộ sang nhà Minh. Tại Yên Kinh, các quan Minh có ý thử thách, mời ông lên một tòa lầu cao, nói là để duyệt kinh Phật và hội họp ngâm thơ, rồi lén lút đi cả, rút luôn cái thang. Trên lầu chỉ có một tượng Phật, một bình nước trong và hai cây lọng dựng hai bên cửa lầu. Ông xem kĩ tượng Phật thì thấy là bằng bột. Ông vẫn tỏ ý thản nhiên bẻ tượng Phật ra ăn, uống nước, roi giương lọng ra, cặp vào nách mà lao mình xuống đất.

Người Minh khen ngợi, hậu đãi ông rồi ân cần tiễn ông và sứ bộ về. Ông xin luôn hai cây lọng đem về nước làm kỉ niệm. Lê Thái tông bèn sai thợ noi theo kiểu lọng ấy mà chế lọng khác. Do đó, nghề làm lọng đời sau tôn ông là thủy tổ, lan rộng trong các làng Quất Động, Đô Quan, Tam Xá, Võ Lăng và Hướng Dương.

Lê Thái tông phong ông làm Kim tử vinh lộc đại phu, sung chức Thị lang bộ Công, tước Thanh Lương Hầu, và cho theo họ vua.

Khi ông mất được truy tặng Thượng thư, Thái bảo Lương Quận Công. Tại xã Đông Biểu, huyện Phong Doanh, tỉnh Nam Định (nay vẫn là Nam Định) có đền thờ ông.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..