Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Anh tông không rõ năm sinh, năm mất, con trai Tiên Quận Công Bùi Bỉnh Uyên, và là cao tổ của danh sĩ Bùi Huy Bích sau này. Quê làng Định Công, huyện Thanh Đàm, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).

Ông tài gồm văn võ, làm đến Đô chỉ huy đồng trị, tước Trà Lĩnh hầu. Sau được gia phong Đặc tiên phụ quốc thượng tướng quân, Thiếu bảo, Duyên Quận Công.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đào Bí

Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Liệt sĩ đời Lê Anh tông, không…
Chi tiết

Nguyễn Hành

Tên khác Tử Kính – Nam Thúc – Ngọ Nam – Nhật Nam – Nguyễn Đạm Năm sinh…
Chi tiết

Cổ Trâu Liệt Phụ

Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Liệt phụ họ Nguyễn, không rõ tên…
Chi tiết

Nguyễn Phúc Thuần

Tên khác Định Vương Năm sinh Giáp Tuất 1754 – Đinh Dậu 1777 Tỉnh thành Không rõ Thời…