[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Bùi Cầu

Năm sinh Bính Thìn 1568 -…
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Kính tông, quê làng Hoàng Liệt, hạt Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).

Ông nổi tiếng văn học, mãi đến năm Hoằng Định 20 (1619) khi đã 51 tuổi ông mới ứng thí, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ.

Làm quan đến Đề hình giám sát ngự sử, tính khảng khái cương trực, được dân chúng cảm phục, và sĩ phu mến yêu.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..