Năm sinh Bính Thìn 1568 -…
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Kính tông, quê làng Hoàng Liệt, hạt Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).

Ông nổi tiếng văn học, mãi đến năm Hoằng Định 20 (1619) khi đã 51 tuổi ông mới ứng thí, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ.

Làm quan đến Đề hình giám sát ngự sử, tính khảng khái cương trực, được dân chúng cảm phục, và sĩ phu mến yêu.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Duy Đào

Tên khác Lê Hiển Tông Năm sinh Bính Thân 1716 – Bính Ngọ 1786 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Ngô Tùng Châu

Năm sinh … – Tân Dậu 1801 Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Nguyễn Thị Kim

Năm sinh Ất Dậu 1765 – Giáp Tí 1804 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Nguyễn Cư Trinh

Năm sinh Bính Thân 1716 – Đinh Hợi 1767 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh –…