[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Bùi Bỉnh Uyên

Danh thần đời Lê Trung tông, tự Chuyết Phu, quê làng Định Công, huyện Thanh Đàm, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây), ông là cháu Quảng Quốc công Bùi Xương Trạch, con Mai Lĩnh hầu Bùi Vịnh.

Ông nổi tiếng anh tài, đi thi Hương đỗ tam trường, rồi nhân có tang, không thi cử nữa, được Lê Bá Ly tri ngộ gả con.

Năm Thuận Bình 1 (Kỉ dậu 1549), ông đã 29 tuổi, cùng với bác là Bùi Trực đem cả họ vào ở Thanh Hóa, rồi cùng cha vợ là Lê Bá Ly vào chầu Lê Trung tông được trọng dụng.

Đời Anh tông, khoảng năm Chính Trị (1558-1571), vinh phong Tuyên lực công thần. Đời Thế tông, năm Quang Hưng 14 (Tân mão 1591) gia phong Thần tín công thần, lịch nhậm Phủ doãn Phụng Thiên và Thị lang bộ Hình, bộ Hộ.

Năm Quang Hưng 16 (Quí tị 1593), Lê Trung tông đi dẹp loạn ở miền Đông, ông nhận lệnh ở lại giữ Tây kinh. Sau đó được thăng Thượng thư bộ Lễ, rồi kiêm luôn bộ Binh, đặc tiến Kiến tử quang lộc đại phu, tước Vãn Phong hầu.

Ông từng đi sứ nhà Minh nhiều lần. Năm Hoằng Định 5 (Giáp thìn 1604), ông về hưu, tuổi đã 84, thỉnh thoảng vẫn được vời làm Quốc lão hầu cận bên chúa. Đến năm Hoàng Định 15 (Giáp dần 1614) đời Kính tông, ông mất, thọ 94 tuổi, được tặng hàm Thiếu bào, thụy Cung ý.

Đời Lê Thần tông, năm Đức Long thứ nhất (Kỉ tị 1629), truy phong Thái bảo, tước Tiền Quận công.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..