Năm sinh Canh Thìn 1580 – Quí Dậu 1633
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Kính tông, cháu huyền tôn của Bùi Xương Trạch, tằng tôn của Bùi Cầu, quê làng Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, cư ngụ làng Định Công, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).

Năm Hoằng Định 20 (1619), ông 39 tuổi ra thi, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ. Làm đến Phủ doãn ở Phụng Thiên. Có chính tích tốt, được nhân dân cảm phục.

Sau, ông nhận lệnh đi sứ Trung Quốc, mất ở giữa đường, ngày 20 tháng 3 năm Quí dậu 1633, thọ 53 tuổi, được truy tặng Hữu thị lang.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Danh Lâm

Tên khác Khiêm Trai Năm sinh Ất Dậu 1705 -… Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh…
Chi tiết

Bùi Xương Tự

Năm sinh Bính Thân 1656 – Mậu Thân 1728 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Chân Dung

Năm sinh … – Quý Sửu 1733 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Dương Công Trừng

Năm sinh …- Quí Mão 1783 Tỉnh thành An Giang Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Nghĩa…
Chi tiết

Võ Tánh

Năm sinh … – Tân Dậu 1801 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Trịnh –…