[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Bùi Bật Trực

Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hiển tông, hiệu Hàng Khê; quê làng An Đồng, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh), không rõ năm sinh, năm mất.

Ông đỗ Hương cống, nổi tiếng văn học, giao du rất thân thiết với La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp. Làm quan đến Thái bộc tự khanh.

Khi Tây Sơn dấy lên, ông vâng mạng vua Lê làm Tham tán quân vụ, chống nhau ở Hương Giang và Nam Đường, rồi bi bắt, tử tiết.

Ông có bài thơ tặng Nguyễn Thiếp:

“Thái bình biệt chiếm nhất giang san,
Lão phố yên hà mấn dục ban.
Tứ hải ngưỡng cao Thiên Nhận đính,
Cửu trùng vọng trọng Lục Niên quan.
Lai tư phúc hỉ quần tranh đổ,
Cẩu giả khai chi bỉ tự khoan.
Đại tiểu chỉ hoàn ngô ẩn cuộc,
Dĩ do an xữ nhậm nhân khan. “

Ông và Hoàng Khê Nguyễn Khuê, cùng danh sĩ Tùng Dương cũng có hợp soạn một bài thơ khác tặng Nguyễn Thiếp

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..