Năm sinh Bính Tuất 1886 – Ất Mùi 1955
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)
– Nước Việt Nam mới

Nhân sĩ, cựu thượng thư, sinh vào tháng 9 năm 1886, quê làng Liên Bát chùa, phủ Ưng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay thuộc ngoại thành Hà Nội).

Ông xuất thân trong một gia đình Nho học, từ nội tổ, thân sinh đều làm quan lớn triều Nguyễn.

Năm Bính ngọ 1906 đỗ Cử nhân, năm 1907 thi vào trường Hậu Bổ, Hà Nội, năm 1911 tốt nghiệp.

Năm 1911 (Tân hợi) được bổ làm Tri huyện, rồi được thăng chức dần đến Tuần phủ Ninh Bình vào năm 1933. Tháng 5-1933, nội các Nguyễn Hữu Bài bị buộc từ chức, Bảo Đại đứng đầu nội các, ông được cử làm Thượng thư Bộ Hình (Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Ngày 9-3-1945 Nhật đảo chánh Pháp, cả nội các này phải từ chức, ông lui về quê ở Hà Đông sống ẩn dật.

Sau Cách mạng tháng Tám, ông là một nhân sĩ có chân trong các tổ chức yêu nước ở Hà Nội. Trong kháng chiến chống Pháp ông ra vùng tự do, tham gia các đoàn thể yêu nước ở chiến khu. Lúc sinh thời ở chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh có tặng ông bài thơ

Tặng Bùi Công
“Khán thư sơn điểu thê song hãn,
Phê trát xuân hoa chiếu nghiên trì.
Tiệp báo tần lai lao dịch mã,
Tư công tức cảnh tặng tân thi. “

Bản dịch:

Tặng cụ Bụi Bằng Đoàn
Xem sách chim rừng vào cửa đậu.
Phê văn hoa núi ghé nghiên soi,
Tin vui thắng trận dồn chân ngựa,
Nhớ cụ thơ xuân tặng một bài.

Ông họa lại:

“Thiết thạch nhất tâm phù chủng tộc,
Giang sơn vạn lí thủ thành trì.
Tri công quốc sự vô di hạ,
Thao bút nhưng thành thối lỗ thi. “

Bản dịch:

Sắt đá một lòng vì chủng tộc,
Non sông muôn dặn giữ cơ đồ.
Biết ngày việc nước không hề rảnh.
Vung bút thành thơ đuổi giặc thù.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Thị Nhỏ

Năm sinh Mậu Thân 1908 – Bính Tuất 1946 Tỉnh thành Vĩnh Long Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Phạm Quỳnh

Tên khác Thượng Chi – Hồng Nhân Năm sinh Nhâm Thìn 1892 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành…
Chi tiết

Phan Cư Chánh

Tên khác Phan Chánh – Phan Trung – Tử Đan – Bút Phong Năm sinh Giáp Tuất 1814…
Chi tiết

Nguyễn Trọng Hợp

Tên khác Nguyễn Tuyên Năm sinh Giáp Ngọ 1834 – Nhâm Dần 1902 Tỉnh thành Hà Nội Thời…
Chi tiết

Phạm Hữu Tâm

Năm sinh … – Nhâm Dần 1842 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…