[17]-Thuộc Minh (1414-1427)

Bùi Ban

Danh tướng của Bình Định vương Lê Lợi, không rõ năm sinh năm mất. Con Mậu Quận Công Bùi Bị, cha con đều là bậc trung nghĩa.

Khi giặc Minh xâm lược, ông theo phù tá Lê Lợi, Lê Lợi cảm nghĩa gả con gái Trang Từ cho.

Trong trận đánh ở làng Thổ Hoàng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh), ông bị tử thương. Sau được truy phong tước Minh Quận Công. Đền thờ ông được lập ở làng Thổ Hoàng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..