Loading

Bùi Bá Xương

Tháng Ba 9, 2021| Admin
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần đời Tự Đức, không rõ năm sinh, năm mất và sinh quán.

Ông làm đến Phó sứ dinh điền, có tài văn thơ, rất được sĩ phu trọng vọng. Từng giao du rất thân với Nguyễn Thông.

Khi Nguyễn Thông vào Nam, ở Gia Định có bài thơ Tả nỗi lòng đưa cho ông đề là Ngưu chử hoài cảm.

“Ngưu chết vô đoàn tác chiến trường
Trấn niên giang hai túy vi lương
Bồng lai cố quận duy quân tại,
Quán xúc nguy cơ tiếu ngà cuồng
Triều luân không văn đàm ngũ lợi,
Vân phàm hà nhật há trùng dương?
Chỉ kim Yên Triệu bi ca khách,
Nhiệt huyết điền ưng lữ mấn sương. “

Bản dịch:

Bến Nghé gây chi cuộc chiến trường,
Làng say mấy lúc lại qua thường.
Cũng về chợ cũ người còn khỏe,
Chạm mã cơn nguy tớ muốn cuồng.
Chầu chợ đồn rầm mồi lợi lớn,
Biển khơi bao thuở cánh buồm giương,
Chỉ lưu ca khúc người Yết, Triệu.
Máu nóng sôi lòng tóc nhuộn sương.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ