Nhân vật thần kì trong thời vua Lê Thánh tông.

Tương truyền: Một hôm Lê Thánh tông đi thăm nhà Thái học và qua chùa Ngọc Hồ ở thôn Thanh Ngô (nay là chùa Bà Ngô ở phố Sinh Từ), thấy một ni cô trẻ đẹp liền rẽ vào vãn cảnh. Ni cô biết ý, viết hai câu dâng trình:

Vào chùa mến cảnh mến thầy
Tuy vui đạo Phật chưa khuây lòng người.

Lê Thánh tông làm ngay một bài thơ, trao Thân Nhân Trung đưa lại ni cô:

Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười
Sắc không tuy vội hẩy lòng người
Chày kình một tiếng tan niềm tục,
Hồn bướm ba canh lẫn sự đời…

Ni cô chê hai câu tam tứ và chữa lại:

Gió thông đưa kệ tan niềm tục.
Hồn bướm mơ tiên lẫn sự đời

Vua phục có tài, vời lên xe về cung, nhưng vừa đến cửa Đại Hưng (cửa nam kinh thành) ni cô biến mất. Lê Thánh tông sai làm một cái lầu ở trong vườn ngư, gọi là lầu vọng tiên. Không ai rõ danh hiệu ni cô, nhân sự tích theo xe vua về cung nên gọi là Bồi Liễn tiên nương.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Duy Đường

Tên khác Lê Dụ Tông Năm sinh Canh Thân 1680 – Tân Hợi 1731 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Nguyễn Ức

Năm sinh Đinh Dậu 1767 – Quí Mùi 1823 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Đặng Đức Thuật

Tỉnh thành Bình Thuận Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh thần, tự Cửu Tư, ông thông…