[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Bình Khương Nương

Hiền phụ, vợ vị cống sinh Bình Khuông, nổi tiếng trinh liệt đương thời.

Cuối đời Trần, có người tên Bình Khuông, không rô họ gì, đỗ cống sinh, vâng lệnh Hồ Quí Ly trông nom việc xây thành khởi công vào tháng giêng năm Đinh sửu 1397.

Bình Khương thể theo ý dân phu, thường kêu ca việc đắp thành làm khổ dân, hao tốn công quĩ. Hồ Quí Ly cả giận, truyền bắt Bình Khương đem chôn sống vào chỗ thành còn khuyết, rồi tiếp tục xây đắp lên.

Người vợ ngày ngày ra đấy khóc ngất, đập đầu vào đá mà chết theo chồng. Phiến đá còn in dấu vết người thiếu phụ. Tin đồn lan rộng, ai nghe cũng cảm động và oán hờn chế độ đương thời.

Mãi đến đời nhà Nguyễn, câu chuyện vẫn còn truyền. Người hào lí trong vùng sợ phiền nhiễu, ngầm thuê thợ phá đổ phiến đá ấy đi.

Sau, tri phủ Quảng Hóa là Đoàn Thước cho người tìm lại phiến đá, đem xây ở phía Đông thành, khắc vào đá mấy chữ:

“Trần triều cống sinh Bình Khương nương phu nhân chi thạch”.

Nghĩa:

Phiến đá ghi dấu vết bà cống sinh Bình Khương triều Trần.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..