Hoàng hậu, vợ Trần Anh tông, mẹ ghẻ Trần Minh tông, không rõ năm sinh.

Tính bà rất nghiêm cẩn, nhưng lòng khoan dung đại độ. Bà đối đãi với Hoàng phi Huy Tư rất nhân hậu, không hề ghen ghét (Huy Tư là mẹ ruột Minh tông). Bà ban cho Huy Tư một cái kiệu riêng, nhưng Trần Anh tông cho là không phải phép, chưa đáng dược đi kiệu hoàng hậu, nên không cho Huy Tư dùng. Xem thế đủ rõ bà được Trần Anh tông quí mến hơn Huy Tư nhiều.

Năm Khai Hựu 2 (Canh ngọ 1330) đời Trần Hiến tông bà mất. Sử ghi: “tính bà nhân từ, biết ức chế các từ gia; không đem ân điển cho bậy bạ bao giờ. Đương thời khen bà có uy hơn cả mẫu hậu”. Khi bà mất, an táng ở Thái Lăng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like