[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Bái Cương Hầu

Tỉnh thành Ninh Thuận
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Chúa Nguyễn Phúc Khoát, không rõ năm sinh, năm mất và họ tên, được phong tước là Bái Cương Hầu.

Ông xuất thân làm cai cơ, tham gia vào việc đàn áp các cuộc nổi dậy ở mạn ngược, nên được họ Nguyễn trọng dụng, phong đến tước Hầu. Khi ông mất, được truy phong làm phúc thần.

Ở chân núi Kiến Hiền, thuộc địa phận ấp Mỹ Nhân, trước kia thuộc thôn An Nhân, huyện An Phúc, đạo Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Ninh Thuận) có đền thờ ông.

Các triều nhà Nguyễn đều có sắc phong là phúc thần.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..