Tỉnh thành Ninh Thuận
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Võ tướng đời Chúa Nguyễn Phúc Khoát, không rõ năm sinh, năm mất và họ tên, được phong tước là Bái Cương Hầu.

Ông xuất thân làm cai cơ, tham gia vào việc đàn áp các cuộc nổi dậy ở mạn ngược, nên được họ Nguyễn trọng dụng, phong đến tước Hầu. Khi ông mất, được truy phong làm phúc thần.

Ở chân núi Kiến Hiền, thuộc địa phận ấp Mỹ Nhân, trước kia thuộc thôn An Nhân, huyện An Phúc, đạo Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Ninh Thuận) có đền thờ ông.

Các triều nhà Nguyễn đều có sắc phong là phúc thần.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Mậu Áng

Năm sinh Mậu Thân 1668 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Ngô Thì Ức

Năm sinh Canh Ngọ 1690 – Bính Thìn 1736 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Ngô Thị Đế

Tỉnh thành Hải Phòng Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Vương phi chúa Trịnh Giang, không rõ…
Chi tiết

Mạc Cửu

Năm sinh Ất Mùi 1655 – Bính Thìn 1736 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh –…