Danh thần đời Trần Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất.

Năm Trung hưng thứ 3 (Đinh hợi 1287), ông đi sứ với Đại phu Nguyễn Văn Ngôn sang Trung Quốc, triều cống vua Nguyên.

Gặp lúc bọn quân Mông Nguyên đang rộn rịp động binh đề kéo sang xâm lược nước ta, chúng bắt giam ông và Nguyễn Văn Ngạn cùng tất cả phái đoàn, mãi đến vài năm sau mới được trả tự do.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like