[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Bạch Xá

Danh thần đời Trần Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất.

Năm Trung hưng thứ 3 (Đinh hợi 1287), ông đi sứ với Đại phu Nguyễn Văn Ngôn sang Trung Quốc, triều cống vua Nguyên.

Gặp lúc bọn quân Mông Nguyên đang rộn rịp động binh đề kéo sang xâm lược nước ta, chúng bắt giam ông và Nguyễn Văn Ngạn cùng tất cả phái đoàn, mãi đến vài năm sau mới được trả tự do.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..