Năm sinh Canh Ngọ 1690 -…
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh nhân đời Lê Trung hưng, quê làng Cấn xá, huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh.

Ông sinh trong đời Lê Hello tông, nổi tiếng thông minh hiếu học, nhưng gia cảnh nghèo khó ông chật vật trên đường công danh mà giữ chí tiến thủ. Năm Bảo Thái 5 đời Lê Dụ tông (Giáp thìn 1724), ông 34 tuổi ra thi, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, làm đến Thừa chính sứ tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Sơn Bình). Được nhân dân đương thời trọng vọng tài đức

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Duy Khiêm

Tên khác Lê Chiêu Thống Năm sinh Bính Tuất 1766 – Quí Sửu 1793 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Nguyễn Đình Trụ

Tên khác Chỉ Đường Năm sinh Đinh Mão 1627- Quí Mùi 1703 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì…
Chi tiết

Ngô Trân

Tên khác Khiêm Văn – Đan Nhạc Năm sinh Kỉ Mùi 1679 – Canh Thìn 1760 Tỉnh thành…
Chi tiết

Hà Nhân Chính

Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Võ tướng đời Lê Trang tông, không…