[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)

Bạch Phấn Ưng

Năm sinh Canh Ngọ 1690 -…
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh nhân đời Lê Trung hưng, quê làng Cấn xá, huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh.

Ông sinh trong đời Lê Hello tông, nổi tiếng thông minh hiếu học, nhưng gia cảnh nghèo khó ông chật vật trên đường công danh mà giữ chí tiến thủ. Năm Bảo Thái 5 đời Lê Dụ tông (Giáp thìn 1724), ông 34 tuổi ra thi, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, làm đến Thừa chính sứ tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Sơn Bình). Được nhân dân đương thời trọng vọng tài đức

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..