Năm sinh Tân Mùi 1811 -…
Tỉnh thành Hà Nam
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Minh Mạng, Tự Đức, quê xã Lạc Trường, huyện Kim Bảng, phủ Lý Nhân, Hà Nam (nay thuộc tỉnh Hà Nam).

Ông nổi tiếng văn thơ, tính khiêm cung được sĩ phu quí trọng. Năm Ất mùi 1835, ông 24 tuổi ra thi, đỗ nhị giáp đồng tiến sĩ. em đến Lang trung, rồi về hưu, sống thanh đạm.

Khi quân Pháp xâm lăng, ông cùng một số sĩ phu có tư tưởng tiến bộ đứng vào hàng ngũ Tân đảng, với mục đích duy tân cứu quốc. Ông vẫn là một nhà nho sáng suốt trong khi phần đông sĩ phu còn chìm đắm trong lối học cũ. Nguyễn Tư Giản và các đồng chí trong Tân đảng rất mộ tài năng kiến thức của ông ví ông như Đào Tiềm, có phẩm cách cao khiết

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Đình Nhu

Năm sinh Tân Hợi 1911 – Quí Mão 1963 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Võ Thạnh

Năm sinh Giáp Thìn 1664 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Trương Quang Ngọc

Năm sinh … – Kỉ Sửu 1889 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Hà Huy Tập

Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Tân Tị 1941 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Gia Cơ

Tên khác Kì Trai Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Nhà thơ đời…