[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Bạch Đông Ôn

Năm sinh Tân Mùi 1811 -…
Tỉnh thành Hà Nam
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Minh Mạng, Tự Đức, quê xã Lạc Trường, huyện Kim Bảng, phủ Lý Nhân, Hà Nam (nay thuộc tỉnh Hà Nam).

Ông nổi tiếng văn thơ, tính khiêm cung được sĩ phu quí trọng. Năm Ất mùi 1835, ông 24 tuổi ra thi, đỗ nhị giáp đồng tiến sĩ. em đến Lang trung, rồi về hưu, sống thanh đạm.

Khi quân Pháp xâm lăng, ông cùng một số sĩ phu có tư tưởng tiến bộ đứng vào hàng ngũ Tân đảng, với mục đích duy tân cứu quốc. Ông vẫn là một nhà nho sáng suốt trong khi phần đông sĩ phu còn chìm đắm trong lối học cũ. Nguyễn Tư Giản và các đồng chí trong Tân đảng rất mộ tài năng kiến thức của ông ví ông như Đào Tiềm, có phẩm cách cao khiết

Bài liên quan

30 nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..