Loading

Bạch Doãn Dụ

Tháng Ba 9, 2021| Admin
Năm sinh … – Giáp Ngọ 1834
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Võ tướng đời Minh Mạng, không rõ năm sinh, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên.

Xuất thân làm cai đội, ông chỉ huy nhiều cuộc hành quân trấn áp các cuộc nổi dậy chống triều đình.

Năm Nhâm ngọ 1834, ông nhận lệnh đem quân đi trấn áp khởi nghĩa ở Thái Nguyên, bị chết trận được vua Minh Mạng truy tặng Quản Cơ.

Categories: [22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ