[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Bạch Công Trân

Năm sinh … – Giáp Dần 1854
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Hào mục ở tỉnh Bắc Ninh, hưởng ứng tiếng gọi của Cao Bá Quát họp nhau dấy binh chống triều đình Huế thối nát. Cuộc khởi nghĩa nổi lên từ Mĩ Lương, một huyện thuộc miền núi tỉnh Sơn Tây (Hà Sơn Bình) vào tháng 10 Giáp dần 1854.

Ông cùng đồng chí suy tôn Lê Duy Cự làm minh chủ, và nhận nhiệm vụ trong bộ tham mưu. Cờ nghĩa may bằng vóc vàng, đề chữ to:

Bình Dương, Bồ Bản vô Nghiêu Thuấn,
Mục dã, Minh điền hữu Võ Thang

Trước đấy, khoảng tháng 5 có nạn châu chấu phá hại vùng Sơn Tây, Bắc Ninh. Do đó, mấy tháng sau cuộc binh biến phát động, đương thời mang danh là “giặc châu chấu

Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên là Nguyễn Bá Nghi và phó lãnh binh Sơn Tây Lê Thuận Đại cầm quân đánh dẹp. Sau một trận kịch chiến tại Yên Sơn, cánh quân do Bạch Công Trân điều khiển bị thua. Ông và toàn bộ tham mưu đều bị bắt, rồi bị hành quyết, trong số đó có Cao Bá Quát

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..