Năm sinh … – Giáp Dần 1854
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Hào mục ở tỉnh Bắc Ninh, hưởng ứng tiếng gọi của Cao Bá Quát họp nhau dấy binh chống triều đình Huế thối nát. Cuộc khởi nghĩa nổi lên từ Mĩ Lương, một huyện thuộc miền núi tỉnh Sơn Tây (Hà Sơn Bình) vào tháng 10 Giáp dần 1854.

Ông cùng đồng chí suy tôn Lê Duy Cự làm minh chủ, và nhận nhiệm vụ trong bộ tham mưu. Cờ nghĩa may bằng vóc vàng, đề chữ to:

Bình Dương, Bồ Bản vô Nghiêu Thuấn,
Mục dã, Minh điền hữu Võ Thang

Trước đấy, khoảng tháng 5 có nạn châu chấu phá hại vùng Sơn Tây, Bắc Ninh. Do đó, mấy tháng sau cuộc binh biến phát động, đương thời mang danh là “giặc châu chấu

Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên là Nguyễn Bá Nghi và phó lãnh binh Sơn Tây Lê Thuận Đại cầm quân đánh dẹp. Sau một trận kịch chiến tại Yên Sơn, cánh quân do Bạch Công Trân điều khiển bị thua. Ông và toàn bộ tham mưu đều bị bắt, rồi bị hành quyết, trong số đó có Cao Bá Quát

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Văn Xưởng

Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh sĩ, quê làng Khánh Thọ,…
Chi tiết

Trần Tiến

Năm sinh Đinh Hợi 1707 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Hà Tông Quyền

Năm sinh Kỉ Dậu 1789 – Kỉ Hợi 1839 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

An Thiền

Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Cao tăng triều Minh Mạng, không…
Chi tiết

Đỗ Huy Liêu

Tên khác Đỗ Đình Liêu Năm sinh Giáp Thìn 1844 – Tân Mão 1891 Tỉnh thành Nam Định…