Năm sinh … – Ất Hợi 1875
Tỉnh thành Tiền Giang
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Chí sĩ cận đại, nhiệt liệt tham gia kháng Pháp, không rõ năm sinh, từng sát cánh Thủ Khoa Huân khiến bọn bán nước và cướp nước phải kính sợ.

Ông sinh trưởng ở vùng Phú Kiết – Tịnh Hà, tỉnh Định Tường (Mĩ Tho; nay là tỉnh Tiền Giang). Xuất thân làm Tri huyện ở Thang Trông; nhưng ông chống quân cướp nước đến cùng.

Giặc Pháp sai tay sai Trần Bá Lộc vừa đàn áp vừa khuyến dụ nhưng không lay chuyển được tấm lòng yêu nước của ông. Đến khi ông bị bắt, ông thản nhiên tỏ vẻ khinh bỉ quân phản bội giống nòi. Giặc hành hạ ông và cuối cùng đem chém ông tại mé sông Mĩ Tho.

Mộ ông nay còn tại Mĩ Tho, xây cao với ba lớp đá ong.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Côn

Năm sinh Nhân Ngọ 1882 – Canh Tí 1960 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Trần Hữu Độ

Tên khác Quân Hiến Năm sinh Đinh Hợi 1887 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành Trà Vinh Thời…
Chi tiết

Dương Bạch Mai

Năm sinh Giáp Thìn 1904 – Giáp Thìn 1964 Tỉnh thành Bà Rịa – Vũng Tàu Thời kì…