[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Âu Dương Lân

Năm sinh … – Ất Hợi 1875
Tỉnh thành Tiền Giang
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Chí sĩ cận đại, nhiệt liệt tham gia kháng Pháp, không rõ năm sinh, từng sát cánh Thủ Khoa Huân khiến bọn bán nước và cướp nước phải kính sợ.

Ông sinh trưởng ở vùng Phú Kiết – Tịnh Hà, tỉnh Định Tường (Mĩ Tho; nay là tỉnh Tiền Giang). Xuất thân làm Tri huyện ở Thang Trông; nhưng ông chống quân cướp nước đến cùng.

Giặc Pháp sai tay sai Trần Bá Lộc vừa đàn áp vừa khuyến dụ nhưng không lay chuyển được tấm lòng yêu nước của ông. Đến khi ông bị bắt, ông thản nhiên tỏ vẻ khinh bỉ quân phản bội giống nòi. Giặc hành hạ ông và cuối cùng đem chém ông tại mé sông Mĩ Tho.

Mộ ông nay còn tại Mĩ Tho, xây cao với ba lớp đá ong.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..