Độ phân giải màn hình của hãng Apple : iPad, iPhone..

Model Chiều rộng (px) Chiều cao (px) Mật độ điểm ảnh (ppi) Đường chéo (inch)
iPad Pro (6th gen 12.9") 2048 2732 264 2 12.9″
iPad Pro (6th gen 11") 1668 2388 264 2 11″
iPad 10th gen 1640 2360 264 2 10.9″
iPhone 14 Plus 1284 2778 458 3 6.7″
iPhone 14 Pro Max 1290 2796 460 3 6.7″
iPhone 14 Pro 1179 2556 460 3 6.1″
iPhone 14 1170 2532 460 3 6.1″
iPhone SE 3rd gen 750 1334 326 2 4.7″
iPad Air (5th gen) 1640 2360 264 2 10.9″
iPhone 13 1170 2532 460 3 6.06″
iPhone 13 mini 1080 2340 476 3 5.42″
iPhone 13 Pro Max 1284 2778 458 3 6.68″
iPhone 13 Pro 1170 2532 460 3 6.06″
iPad 9th gen 1620 2160 264 2 10.2″
iPad Pro (5th gen 12.9") 2048 2732 264 2 12.9″
iPad Pro (5th gen 11") 1668 2388 264 2 11″
iPad Air (4th gen) 1640 2360 264 2 10.9″
iPhone 12 1170 2532 460 3 6.06″
iPhone 12 mini 1080 2340 476 3 5.42″
iPhone 12 Pro Max 1284 2778 458 3 6.68″
iPhone 12 Pro 1170 2532 460 3 6.06″
iPad 8th gen 1620 2160 264 2 10.2″
iPhone SE 2nd gen 750 1334 326 2 4.7″
iPad Pro (4th gen 12.9") 2048 2732 264 2 12.9″
iPad Pro (4th gen 11") 1668 2388 264 2 11″
iPad 7th gen 1620 2160 264 2 10.2″
iPhone 11 Pro Max 1242 2688 458 3 6.46″
iPhone 11 Pro 1125 2436 458 3 5.85″
iPhone 11 828 1792 326 2 6.1″
iPod touch 7th gen 640 1136 326 2 4″
iPad Mini (6th gen) 1488 2266 326 2 8.3″
iPad Mini (5th gen) 1536 2048 326 2 7.9″
iPad Air (3rd gen) 1668 2224 264 2 10.5″
iPad Pro (3rd gen 12.9") 2048 2732 264 2 12.9″
iPad Pro (3rd gen 11") 1668 2388 264 2 11″
iPhone XR 828 1792 326 2 6.06″
iPhone XS Max 1242 2688 458 3 6.46″
iPhone XS 1125 2436 458 3 5.85″
iPad 6th gen 1536 2048 264 2 9.7″
iPhone X 1125 2436 458 3 5.85″
iPhone 8 Plus 1080 1920 401 3 5.5″
iPhone 8 750 1334 326 2 4.7″
iPad Pro (2nd gen 12.9") 2048 2732 264 2 12.9″
iPad Pro (2nd gen 10.5") 1668 2224 264 2 10.5″
iPad 5th gen 1536 2048 264 2 9.7″
iPhone 7 Plus 1080 1920 401 3 5.5″
iPhone 7 750 1334 326 2 4.7″
iPhone SE 1st gen 640 1136 326 2 4″
iPad Pro (1st gen 9.7”) 1536 2048 264 2 9.7″
iPad Pro (1st gen 12.9") 2048 2732 264 2 12.9″
iPhone 6s Plus 1080 1920 401 3 5.5″
iPhone 6s 750 1334 326 2 4.7″
iPad mini 4 1536 2048 326 2 7.9″
iPod touch 6th gen 640 1136 326 2 4″
iPad Air 2 1536 2048 326 2 9.7″
iPad mini 3 1536 2048 326 2 7.9″
iPhone 6 Plus 1080 1920 401 3 5.5″
iPhone 6 750 1334 326 2 4.7″
iPad mini 2 1536 2048 326 2 7.9″
iPad Air 1536 2048 264 2 9.7″
iPhone 5C 640 1136 326 2 4″
iPhone 5S 640 1136 326 2 4″
iPad 4th gen 1536 2048 264 2 9.7″
iPad mini 768 1024 163 1 7.9″
iPod touch 5th gen 640 1136 326 2 4″
iPhone 5 640 1136 326 2 4″
iPad 3rd gen 1536 2048 264 2 9.7″
iPhone 4S 640 960 326 2 3.5″
iPad 2 768 1024 132 1 9.7″
iPod touch 4th gen 640 960 326 2 3.5″
iPhone 4 640 960 326 2 3.5″
iPad 1st gen 768 1024 132 1 9.7″
iPod touch 3rd gen 320 480 163 1 3.5″
iPhone 3GS 320 480 163 1 3.5″
iPod touch 2nd gen 320 480 163 1 3.5″
iPhone 3G 320 480 163 1 3.5″
iPod touch 1st gen 320 480 163 1 3.5″
iPhone 1st gen 320 480 163 1 3.5″