Gionee GN800 treo logo, flash done!

Máy điện thoại Gionee GN800 bị treo logo, tìm mãi cũng chỉ có bản stock 4.0.4 Chị na.

Unlockvungtau.com Nhận nâng cấp, fix lỗi treo logo, bán file cứu máy cho Gionee GN800 Android 4.0.4

FIle BIN chạy với Miracle xx hoặc Box đều OK

Một số hình ảnh sau khi flash thành công Gionee GN800

gionee-gn800-2 gionee-gn800-1

Tagged on:

Trả lời