Tiếng việt cho Samsung S5690 Galaxy Xcover

Samsung S5690 Galaxy Xcover – Android 2.3.6 đã quá cũ, làm mãi cũng có tiếng Việt.

Unlockvungtau.com nhận unlock, nạp tiếng việt cho Samsung S5690 Galaxy Xcover , lấy ngay. Nhận nâng cấp, flash stock, nạp twrp, root máy cho Samsung S5690 Galaxy Xcover.

Hình ảnh sau khi flash tiếng Việt thành công cho Samsung S5690 Galaxy Xcover

samsung-s5690-galaxy-xcover-1 samsung-s5690-galaxy-xcover-2 samsung-s5690-galaxy-xcover-3

Trả lời