Gionee GN708 bị treo, fix thành công

Máy điện thoại Gionee GN708 bị treo logo, flash lại rom chuẩn máy lên bình thường.

Hình ảnh sau khi flash lại Gionee GN708 bị treo

gionee-gn708-1 gionee-gn708-2 gionee-gn708-3

Tagged on:

Trả lời