Asus Zenfone 4.5 A450CG T00Q bị treo logo, fix done

Máy điện thoại Asus Zenfone 4.5 A450CG T00Q bị treo logo, hard reset vẫn không hết – flash lại tuần tự từng file, boot, recovery, system

Một số hình ảnh sau khi flash thành công Asus Zenfone 4.5 A450CG T00Q

asus_t00q_zenfone-1 asus_t00q_zenfone-2 asus_t00q_zenfone-3 asus_t00q_zenfone-4

Cần chạy từng này CMD để nó hết bị treo logo

zenfone

Trả lời