ROOT Samsung Galaxy Core Prime SM-G360H/DS

Samsung Galaxy Core Prime SMG360H/DS – ROOT 4.4.4 thành công

Unlockvungtau.com nhận nâng cấp, sửa lỗi treo. ROOT máy cho Samsung Galaxy Core Prime SMG360H/DS. Lấy ngay!

sm-g360h_1 sm-g360h_2 sm-g360h_root

Tagged on:

Trả lời