Sony Xperia E3 D2202 bị mật khẩu mở máy – fix Ok!

Máy Sony D2202 bị quên mật khẩu mở máy.

Unlockvungtau.com nhận nâng cấp, sửa lỗi treo logo, gỡ bỏ mật khẩu mở máy, quên hình vẽ truy cập màn hình. Bị khóa Google  trên các model SOny, Gỡ mật khẩu trên SONY D2202 lấy ngay

SONY_E3_D2202-(1) SONY_E3_D2202-(2) SONY_E3_D2202-(3) SONY_E3_D2202-(4)

Tagged on:

Trả lời