Stock Firmware cho LG Spirit H422 v20C Android 6.0.1

Đây là bản ROM stock cho LG Spirit H422 v20C  Android 6.0.1

Thông tin bản ROM cho LG Spirit H422 v20C  Android 6.0.1

lg_spirit

Firmware version : v20C
Device name : LG Spirit
Model number : LG-H422
Country : Global
File type : Stock Firmware
OS : Android 6.0 Marshmallow
File name : H42220C_00_0714.kdz
File size : 1 GB

Download Download 1 | Download 2 (Google)

Hướng dẫn flash stock rom cho LG Spirit LG-H422 tại đây

Trả lời