ROOT , TWRP cho LG V10 TMobile Model H901 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận ROOT, cài Recovery cho LG V10 TMobile Model H901 Android 6.0

Nhận nạp rom, nhận flash , sửa lỗi treo logo, chuyển qua bản quốc tế cho LG V10 TMobile Model H901

lg_v10_root_recovery-(1) lg_v10_root_recovery-(2)

Tagged on:

Trả lời