ROM gốc 20c cho LG G4 Stylus T Mobile LG H631

T-mobile G4 Stylus LG H631 vừa được nâng cấp lên v20c, link dl trực tiếp từ server LG

Thông tin ROM T-mobile G4 Stylus LG H631

Version:V20c
Firmware:KDZ
File size: 1.2GB
Download: H63120c_00_0725.kdz | Mirror download

Bạn có thể nâng cấp, uprom cho LG H631 với LG UP hay LG Flashtool. CHi tiết hướng dẫn nâng cấp LG với LG Flashtool có tại đây LINK

Tagged on:

Trả lời