[Bán] Samsung Galaxy E7 E700H clone mtk6572

Máy SAMSUNG E700H MTK6572 bị treo do virus, hard reset không hết, máy khởi động liên tục – fix done!

samsung_e700h_clone_mtk6572 (1) samsung_e700h_clone_mtk6572 (2) samsung_e700h_clone_mtk6572 (3)

Đây là thông tin bản ROM, hãy kiểm tra trước khi mua , nếu sai hoặc nhầm thì do bạn nhé

CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
Downloading Boot11 …
EMMC Size: 0x00EC000000
Flash Type: EMMC
INT/EXT RAM Size: 0x20000/0x20000000
Reading infr(EMMC)…
BT_ADDR:000046657201
WIFI MAC:000000000000
IMEI1:FFFFFFFFFFFFFFF
IMEI2:FFFFFFFFFFFFFFF
id:ALPS.KK1.MP6.V1
version:4.4.2
model:rtech72_we_72_kk
brand:alps
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x600000
RECOVERY BaseAddr:0x2F80000 Size:0x600000
SEC_RO BaseAddr:0x3580000 Size:0x40000
MISC BaseAddr:0x35C0000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x3640000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x3940000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x4340000 Size:0x44C00000
CACHE BaseAddr:0x48F40000 Size:0xE200000
USRDATA BaseAddr:0x57140000 Size:0x52C00000
FAT BaseAddr:0xA9D40000 Size:0x41240000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
BaseAddr:0x0 Size:0x0

Liên hệ mua file cho SAMSUNG E700H MTK6572

ZALO : 0128 444 8118 hoặc unlockvungtau@gmail.com

P/S : ROM gốc, chạy với SP Flashtool.

Trả lời