Mpie bị khóa Privacy Protection – Fix done

Máy điện thoại Mpie bị khóa privacy protection, máy bị khóa và không thể truy cập, sau khi vào màn hình chính được 2 giây thì máy hỏi mật khẩu. Đây là dạng khóa bảo mật khi truy cập nội dung , chứ không phải khóa mở máy thông thường -Lần đầu tiên gặp nên cũng chẳng biết nó là dạng gì

Một số hình ảnh về Mpie

Mpie-(0) Mpie-(1) Mpie-(2)

Cách làm thì xin mời coi video

[youtube id=”BTtwMUPciAo” width=”600″ height=”340″ position=”left”]

Tagged on:

Trả lời