Octoplus SAMSUNG , LG all version download

Mời các bạn thường xuyên ghé thăm để cập nhật thông tin mới nhất về BOX OCTOPLUS cho SAMSUNG và LG

Octopus Box Samsung Software v.2.3.1

 • Added support for the following models:
  • SM-J120ZN – added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Read/Write Security, Read/Write/Repair EFS
  • SM-J120W – added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Read/Write Security, Read/Write/Repair EFS
  • SM-J320M – added Direct Unlock, Read Codes, Repair Network, Repair IMEI, Read/Write Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Write Firmware
  • SM-J320MU – added Direct Unlock, Read Codes, Repair Network, Repair IMEI, Read/Write Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Write Firmware
  • SM-G928C – added Direct Unlock, Read Codes, Fix DRK, Read/Write Cert, Read/Write Security, Read/Write/Repair EFS, Write Firmware
  • SM-G928G – added Direct Unlock, Read Codes, Fix DRK, Read/Write Cert, Read/Write Security, Read/Write/Repair EFS, Write Firmware
  • SM-G928N0 – added Direct Unlock, Read Codes, Fix DRK, Read/Write Cert, Read/Write Security, Read/Write/Repair EFS, Write Firmware
 • All supported operations described in details in the manual (“Cable & Manual” button in the software)

DOWNLOAD Octoplus SAMSUNG và Octoplus LG all version

download_image

Trả lời