Samsung Galaxy J SM-J200GU ROOT, FRP removal DONE!

Unlockvungtau.com Nhận root  máy SAMSUNG GALAXY J model SM-J200GU Android 5.1.1 mới  PE2 tháng 6/2016

Nhận nâng cấp, cài recovery, xmod, gỡ tài khoản Google FAP LOCK ON , unlock SAMSUNG J200GU mọi phiên bản

frp_j200GU

sm-j200gu_root-(1) sm-j200gu_root-(2) sm-j200gu_root-(3) sm-j200gu_root-(4)

BÁN FILE EFS/SEC SM-J200GU

Security-SM-J200GU-29-07-2016_12-42-47.asec
EFS-SM-J200GU-29-07-2016_12-43-39.aefs
EFS-SM-J200GU-29-07-2016_12-43-39.tar

Trả lời