LG G2 Sprint LS980 nạp nhầm ROM Docomo – FIX done (Vũng Tàu)

Máy LG G2 model LS980 nhà mạng Sprint và khách nạp nhầm ROM của máy L-01F dẫn đến bị treo logo, máy bị boot liên tục và dừng ở logo LG.

Khi nạp nhầm ROM G2 Docomo do đó sử dụng LG flashtool toàn bị báo lỗi model id different và không thể kdz hay tot

Dùng box , convert firmware và flash và cuối cùng máy cũng lên, nhưng lại bị tình trạng mất imei, mất sóng.

Không thể chạy lại ROM với phần mềm LG flashtool

lg_g2

Hình ảnh sau khi flash thành công, imei, sóng gió đầy đủ

lg_g2_ls980-(1) lg_g2_ls980-(2) lg_g2_ls980-(3) lg_g2_ls980-(4)

Tagged on:

Trả lời