Unlock Samsung Galaxy S7 Sprint (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận unlock, mở mạng, giải mã, root máy, gỡ tài khoản Google trên SAMSUNG S7 nhà mạng Sprint

Nhận nâng cấp, fix lỗi treo logo, gỡ bỏ chế độ rảnh tay hoàn toàn trên SAMSUNG s7 SM-G930P

sm-g930p

Model: SM-G930P
Android version: 6.0.1
Product code: Not Active
Phone version: G930PVPU2APE1
PDA version: G930PVPU2APE1
CSC version: G930PSPT2APE1
CSC country code: USA
CSC sales code: SPR
HW version: REV0.6
Phone S/N: 00000000000
Modem board: MSM8996
RF cal date: 2016.02.19
IMEI:
Checking Super user right… true
Initialization AT RIL… OK
Unlocking… OK
Rebooting phone… OK
Unlock done

Trả lời