TWRP 3.0.2-0 cho HTC One M7

Đây là custom recovery TWRP 3.0.2-0 dành cho HTC One M7
Danh sách One M7 bao gồm : m7,m7att,m7tmo,m7ul

TWRP for HTC One M7 (m7,m7att,m7tmo,m7ul)

Download

TWRP 3.0.2-0 HTC M7 – LINK

Tiến hành

HTC One M7 đã unlock bootloader

Download file twrp-3.0.2-0-m7.img và bỏ chung vào adb folder, nếu máy chưa có adb bạn có thể download tại đây

Đưa máy về fastboot và kết nối máy tính

htc_m7_twrp

Mở cmd từ adb folder bằng cách, bấm phải chuột lên khoảng trống trong folder adb, chọn Open Command Window Here

Copy đoạn : fastboot flash recovery twrp-3.0.2-0-m7.img và paste vào cửa sổ command vad bấm ENTER để tiến hành nạp rec

adb_htc_m7_twrp

Chúc bạn thành công

Trả lời