Danh sách các bản ROM gốc cho điện thoại HUAWEI

Danh sách các bản ROm gốc cho điện thoại Huawei, chúng tôi sẽ cập nhật thêm các model, các phiên bản mới tại đây

Huawei Model Tải file
G730-U10 Download
G730-U30 Download
G730-U00 Download
G730-T00 Download
Ascend Y635-CL00 Download
P8 Young ALE-UL00 Download
Honor H30-T10(SP tool) Download
Ascend D2-6070 Download
Ascend G610-U20(SP tool) Download
Ascend G620-L01 Download
Ascend Mate7 MT7-L09 Download
Ascend G6-U10 Download
Ascend G525-U00 Download
Ascend G330 U8825-1 Download
Ascend G510-0200 Download
Ascend G300 U8815 Android 2.3 Download
P8 GRA-UL10 vb118 (Lollipop) Download
P8 GRA-UL10 vb210 (Lollipop) Download
P8 ALE-UL00 vB113 (Lollipop) Download
P8 ALE-UL00 vB150 (Lollipop) Download
Honor X2 GEM-703L B009 (Lollipop) Download
Ascend Y550-L01 Download
G621-TL00 Download
C8818 Download
Ascend G615 U10 Download
Ascend P6 Download
Ascend P7 L10 (North America) Download
Ascend P7 L10 (West European) Download
Ascend G620s-UL00 Download
Ascend Y201 U8666-1 Download
Ascend Y200 U8655-1 Download
Ascend Y100 U8185-1 Download
Ascend P1 U9200-1 Download
Ascend G300 Android 4.0 Download
Ascend D1 LTE Download
Ascend U1290 Download
Ascend U8800 Download
Ascend U8510-1 Download
Honor X2 GEM-703L B109 (Lollipop 5.1) Download
P8 Max DAV-703L B026 (Lollipop) Download
Honor 7 PLK-AL10 B708 (Lollipop) Download
Honor 7 PLK-UL00 B708 (Lollipop) Download
Ascend Mate7 MT7-UL00 B351(Lollipop) Download
Ascend Y210 Download
Ascend Y220(OTA) Download
Ascend Y220(USB) Download
Honor Holly U19 Download
Ascend G700 U10 Download
Ascend G700 T00 Download
Ascend Mate MT1-U06 Download
Ascend G630-U251 Download
Ascend G630-U20 Download
Ascend G630-U10 Download
Ascend G600 U8950-1 Download
U8300 Download
U8100 v100R001C151B231 Download
U8100 v100R001C180B257 Download
Honor Cherry L04 Download
Ascend G750-U10 Download
Ascend Mate7 MT7-UL00 B122SP06 (Kitkat) Download
Ascend Mate7 MT7-UL00 B121SP02 (Kitkat) Download
Ascend Mate7 MT7-TL10 B351 (Lollipop) Download
Ascend Mate7 MT7-TL10 B122SP06 (Kitkat) Download
Ascend Mate7 MT7-TL10 B121SP05 (Kitkat) Download

Trả lời