ROM gốc Android 5.0.2 Lollipop cho SAMSUNG Galaxy A5 (A5000)

GALAXY A5 Model (SM-A5000) dành cho thị trường TQ và Đài Loan

Thông tin bản ROM

ROM A5000 cho bản HK (TGY) | DOWNLOAD

Model SM-A5000
Model name GALAXY A5
Country Hong Kong
Version Android 5.0.2
Changelist 6661027
Build date Fri, 18 Dec 2015 03:06:00 +0000
Security Patch Level N/A
Product code TGY
PDA A5000ZHU1BOL3
CSC A5000ZZH1BOL3

ROM A5000 cho bản CHINA (CHC) | DOWNLOAD

Model SM-A5000
Model name GALAXY A5
Country China (Open China)
Version Android 5.0.2
Changelist 7580547
Build date Mon, 21 Mar 2016 08:34:22 +0000
Security Patch Level N/A
Product code CHC
PDA A5000ZCU1BPC1
CSC A5000CHC1BPC1

Hướng dẫn flash ROM cho SAMSUNG GALAXY A5 với Odin (chi tiết tại đây)

Trả lời