HTC One M8 S-OFF , superCID trong vòng 5 phút (Vũng Tàu)

Máy HTC One M8 khách dùng đang S-ON, vì muốn nâng cấp và cài rom region khác nên yêu cầu S-OFF.

Một số hình ảnh sau khi S-OFF thành công cho M8 HTC.

htc_one_m8_ul-(1) htc_one_m8_ul-(2) htc_one_m8_ul-(3) htc_one_m8_ul

Unlockvungtau.com nhận unlock, nhận nâng cấp, sửa lỗi treo logo, s-off, super-cid cho tất cả các model HTC. Nhận uprom theo yêu cầu.

Tagged on:

Trả lời