Otel OS1 virus fix thành công

Máy Otel OS1 bị nhiễm virus dẫn đến ứng dụng báo dừng đột ngột, máy bị đơ gần như hoàn toàn do nhiễm quá nặng.

otel_os1_unlock (1) otel_os1_unlock-(1) otel_os1_unlock-(2)

file back up sau khi fix thành công : link

Link stock  SP Flashtool : Link

Tagged on:

Trả lời