Samsung SHV-E500L Galaxy Win LTE bị lỗi do up nhầm rom – fix done (Vũng Tàu)

Máy Samsung SHV-E500L Galaxy Win LTE bị up nhầm thành E500S nên treo và bootloop, máy mất imei và không thể gọi được. Fix thành công và mọi thứ trở lại bình thường

samsung_shv-e500-(1) samsung_shv-e500-(2) samsung_shv-e500-(3) samsung_shv-e500-(4)

Trả lời