Fix lỗi DRK trên Samsung Note 5 SM-N920C (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận sửa lỗi DRK lỗi DMVT trên SAMSUNG GALAXY NOTE 5 model SM-N920C

Lỗi DRK , DMVT thường xảy ra khi bạn flash sai phiên bản, root máy hoặc cài room cook không tương thích.

Khi flash xong, máy chỉ vào được recovery mode và xuất hiện các lỗi DRK key, lỗi DMVT : DM-Verity verification failed

Samsung Note 5 SM-N920C

 

Reading phone info…
Android version: 6.0.1
Boot version: N920CXXU2BPBA
Platform: exynos7420
Boot serial: 85754d574d4e545a
Product board: zenlte
Initializating zTool… OK
Running zTool, please wait…
Start… OK
Init… OK
Generate and check client proof… OK
Verify proof by client… OK
Checking DRK status… OK
Repairing DMVT key… OK
Rebooting phone… OK
Repair DRK done
Done with Samsun

Tagged on:

Trả lời