Khóa lại bootloader cho LG G5 H850 (quốc tế)

Hiện tại với phiên bản LG G5 quốc tế ta có thể dễ dàng unlock booloader. Tuy nhiên, khi unlock rồi ta có thể đối mặt với những vấn đề như có thể mất bảo hành. Trước kia ở LG G4 và LG V10, khi unlock rồi thì không cách nào re-lock lại được cả.
Từ LG G5, ta có thể dễ dàng re-lock lại bootloader. Để khóa lại bootloader (re-lock), ta thực hiện rất đơn giản.
Reboot LG G5 vào chế độ fastboot bằng cách:

  • Bật tùy chọn Nhà phát triển bằng cách vào Cài đặt / Thông tin điện thoại / Thông tin phần mềm/ chạm 7 lần vào phần tạo số. Quay trở lại Cài đặt, kéo xuống dưới cùng sẽ thấy Tùy chọn nhà phát triển.
  • Rút cab, bật USB-Debugging Enable OEM unlock (Gỡ rối USB và Cho phép mở khóa OEM). Bằng cách vào Tùy chọn nhà phát triển và tick vào 2 lựa chọn này.
  • Cắm cab usb kết nối với máy tính trở lại, sử dụng adb gõ vào: adb reboot bootloader

Sau khi G5 boot vào chế độ fastboot (bootloader). Tiếp tục sử dụng fastboot để re-lock bằng lệnh:

Mã:
fastboot oem lock

Khởi động lại máy và bạn đã thực hiện xong việc re-lock bootloader cho LG G5.

Nguồn : https://lgviet.com/

Trả lời