LG G2 F320K/S/L treo logo, báo lỗi cuộc gọi – FIX DONE (Vũng Tàu)

LG G2 F320K bị lỗi cuộc gọi đi. Vào recovery wipe thì bị lỗi :

DemiGod Crash Handler : Kernel Crash! :

Press key to choose Dload Mode/Reboot
1)Volume Up: Dload Mode.
2) Volume Down: Reboot.

If you choose Dload Mode,
Please do following action.
1)Dload Mode. Please connect USB
2) Get the ram dump image using QCT’s Memory Debug App

Bạn cũng biết khi dính DemiGod Crash Handler : Kernel Crash! thì máy không thể vào Download mode vì thế rất khó để trở về stock. Cũng may là G2 chỉ dính DemiGod Crash Handler : Kernel Crash! ở dạng thường chứ chưa phải màn hình xanh chết chóc.

Và kết quả cũng thành công và G2 đã trở lại bình thường

lg_g2_f320s_1 lg_g2_f320s_2 lg_g2_f320s_3 lg_g2_f320s_4 lg_g2_f320s_5

Unlockvungtau.com Nhận fix lỗi, nhận nâng cấp, uprom, unlock, mở mạng, giải mã  cho mọi dòng LG G2. D800 (AT&T); D802 (Europe); D801 (T-Mobile); D802TA (Australia); D803 (Canada); VS980 (Verizon); LS980 (Sprint), F320S/K/L (Hàn Quốc)

Trả lời