Gỡ tài khoản Google (FRP Remove) trên Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920C)

Unlockvungtau.com nhận gỡ tài khoản Google, nhận fix DRK nhận sửa lỗi treo logo, lỗi mất 3G, lỗi không gọi được, các lỗi do uprom sai, máy bị bootloop. Máy bị mất imei.

Nhận fix mọi lỗi trên các dòng SAMSUNG Note 5.

sm-n920c_1 sm-n920c_2 sm-n920c_3 sm-n920c_4

Trả lời