ROM cho WIKO all model

Hơn 44 model của dòng WIKO, thông tin chi tiết về bản rom, dung lượng, phiên bản.

WIKO BARRY STOCK ROM

Model: Wiko Barry

Phiên bản : 4.2.2

Dung lượng : 367 MB

DOWNLOAD 1 | DOWNLOAD 2

WIKO BIRDY STOCK ROM

Model: Wiko Birdy

Phiên bản : 4.4

Dung lượng : 382 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO BIRDY 4G STOCK ROM

Model: Wiko Birdy

Phiên bản : 4.4.2

Dung lượng : 477 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO BLOOM STOCK ROM

Model: Wiko Bloom

Phiên bản : 4.4

Dung lượng : 554 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO CINK FIVE STOCK ROM

Model: Wiko Cink

Phiên bản : 4.1.2Dung lượng : 359 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO CINK KING STOCK ROM

Model: Wiko King

Phiên bản : 4.1.1

Dung lượng : 298 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO CINK PEAX STOCK ROM

Model: Wiko Cink Peax

Phiên bản : 4.1.2

Dung lượng :  310 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO CINK PEAX 2 STOCK ROM

Model: Wiko Cink Peax 2

Phiên bản : 4.1.2

Dung lượng :  339 MB

DOWNLOAD

WIKO CINK PLUS STOCK ROM

Model: Wiko Cink Plus

Phiên bản : 4.1.2

Dung lượng :  288 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO CINK SLIM STOCK ROM

Model: Wiko Cink Slim

Phiên bản : 4.1.1

Dung lượng : 301 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO CINK SLIM 2 STOCK ROM

Model: Wiko Cink Slim 2

Phiên bản : 4.2.2

Dung lượng : 347 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO DARKFULL STOCK ROM

Model: Wiko DarkFull

Phiên bản : 4.2.1

Dung lượng : 535 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO DARKMOON STOCK ROM

Model: Wiko DarkMoon

Phiên bản : 4.2.2

Dung lượng : 449 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO DARKNIGHT STOCK ROM

Model: Wiko DarkNight

Phiên bản : 4.2.1

Dung lượng : 460 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO DARKSIDE STOCK ROM

Model: Wiko DarkSide

Phiên bản : 4.2.1

Dung lượng : 410 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO FEVER STOCK ROM

Model: Wiko Fever

Phiên bản : 5.1

Dung lượng : 1.1 GB

DOWNLOAD

WIKO FIZZ STOCK ROM

Model: Wiko Fizz

Phiên bản : 4.2.2

Dung lượng : 402 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO GETAWAY STOCK ROM

Model: Wiko Getaway

Phiên bản : 4.4.2

Dung lượng : 487 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO GOA STOCK ROM

Model: Wiko Goa

Phiên bản : 4.4.2

Dung lượng : 432 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO HIGHWAY STOCK ROM

Model: Wiko Highway

Phiên bản : 4.4.2

Dung lượng : 548 MB (2 files)

DOWNLOAD Wiko Highway 4.4.2 V13 | DOWNLOAD HIGHWAY_JELLYBEAN_V1612603

WIKO HIGHWAY 4G STOCK ROM

Model: Wiko Highway 4G

Phiên bản : 4.4.2

Dung lượng : 491 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO HIGHWAY PURE STOCK ROM

Model: Wiko Highway Pure

Country: All

Phiên bản : 4.4.4

Dung lượng : 596 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD 2

WIKO HIGHWAY SIGNS STOCK ROM

Model: Wiko Highway Signs

Phiên bản : 4.4.2

Dung lượng : 1 GB (2 files)

DOWNLOAD Wiko_Highway_Signs_V5_ALPS_KK1_MP1_V2.10 | DOWNLOAD Wiko_Highway_Signs_V8_4.4.2_ALPS_KK1_MP1_V2.10

WIKO HIGHWAY STAR STOCK ROM

Model: Wiko Highway Star

Phiên bản : 4.4.4

Dung lượng : 760 MB

DOWNLOAD Wiko_Highway_Star_Lollipop_V15 | DOWNLOAD Wiko_Highway_Star_V13

WIKO IGGY STOCK ROM

Model: Wiko Iggy

Phiên bản : 4.2

Dung lượng :  335 MB

DOWNLOAD | DOWNLOAD IGGY_V2413654

WIKO JIMMY STOCK ROM

Model: Wiko Jimmy

Phiên bản : 4.4.2

Dung lượng :  438 MB

DOWNLOAD Wiko_Jimmy_V16_4.4.2_ALPS_W10_24_P0

WIKO LENNY STOCK ROM

Model: Wiko Lenny

Phiên bản : 4.4.2

Dung lượng : 452 MB

DOWNLOAD LENNY_V10 | DOWNLOAD LENNY_V20

WIKO PULP 4G STOCK ROM

Model: Wiko Pulp 4G

Phiên bản : 5.1

Dung lượng : 867 MB

DOWNLOAD Wiko_Pulp_4G_V6 (867M)

WIKO PULP FAB 4G STOCK ROM

Model: Wiko Pulp Fab 4G

Phiên bản : 5.1

Dung lượng : 731 MB

DOWNLOAD Wiko_Pulp_Fab_4G_V13.zip (731M)

WIKO LENNY 2 STOCK ROM

Model: Wiko Lenny 2

Phiên bản : 5.1

Dung lượng : 603 MB

DOWNLOAD Wiko_Lenny_2_V14

WIKO OZZY STOCK ROM

Model: Wiko Ozzy

Phiên bản : 4.2

Dung lượng :  344 MB

DOWNLOAD OZZY_V2413649

WIKO RAINBOW STOCK ROM

Model: Wiko Rainbow

Phiên bản : 4.4.2

Dung lượng : 925 MB (2 files)

DOWNLOAD RAINBOW_V1413651 | DOWNLOAD Wiko_Rainbow_V10_4.4.2_ALPS_KK1_MP1_V2.10

WIKO RAINBOW 4G STOCK ROM

Model: Wiko Rainbow 4G

Phiên bản : 4.4.2

Dung lượng : 478 MB

DOWNLOAD Wiko_Rainbow_4G_V10_4.4.2 | DOWNLOAD Wiko_Rainbow_4G_V10_4.4.2

WIKO RAINBOW JAM STOCK ROM

Model: Wiko Rainbow Jam

Phiên bản : 5.1

Dung lượng : 966 MB

DOWNLOAD Wiko_Rainbow_JAM_16GB_1GB_V6_GERMAN

WIKO RAINBOW LITE STOCK ROM

Model: Wiko Rainbow Lite

Phiên bản : 5.0

Dung lượng : 808 MB

DOWNLOAD Wiko_Rainbow_Lite_V6

WIKO RAINBOW UP STOCK ROM

Model: Wiko Rainbow UP

Phiên bản : 5.0

Dung lượng : 858 MB

DOWNLOAD Wiko_Rainbow_UP_V7

WIKO RIDGE 4G STOCK ROM

Model: Wiko Ridge 4G

Phiên bản : 4.4.4

Dung lượng : 563 MB

DOWNLOAD Wiko_Ridge_4G_V28

WIKO RIDGE FAB 4G STOCK ROM

Model: Wiko Ridge Fab 4G

Phiên bản : 4.4.4

Dung lượng : 564 MB

DOWNLOAD Wiko_Ridge_Fab_4G_V13

WIKO SLIDE STOCK ROM

Model: Wiko Slide

Phiên bản : 4.4.4

Dung lượng : 473 MB

DOWNLOAD SLIDE_V14

WIKO STAIRWAY STOCK ROM

Model: Wiko Stairway

Phiên bản : 4.2.1

Dung lượng : 394 MB

DOWNLOAD STAIRWAY_V2313664

WIKO SUBLIM STOCK ROM

Model: Wiko Sublim

Phiên bản : 4.1.1

Dung lượng : Unknown

WIKO SUNSET STOCK ROM

Model: Wiko Sunset

Phiên bản : 4.4.2

Dung lượng : 433 MB

DOWNLOAD Wiko_Sunset_V17

WIKO SUNSET 2 STOCK ROM

Model: Wiko Sunset 2

Phiên bản : 4.4.2

Dung lượng : 608 MB

DOWNLOAD Wiko_Sunset_2_V8

WIKO WAX 4G STOCK ROM

Model: Wiko Wax 4G

Phiên bản : 4.4

Dung lượng : 415 MB

DOWNLOAD WIKO_WAX_KitKat_V12

Tagged on:

Trả lời