LG Pro Lite LG D686 bị treo logo (Vũng Tàu)

LG Pro Lite bị treo logo. bootloop, fix thành công!

Unlockvungtau.com nhận nâng cấp, flash rom gốc, sửa lỗi treo logo, lỗi booting error 1, lỗi treo recovery cho LG D686

Một số hình ảnh fix thành công sau khi flash rom gốc cho LG D686

Máy LG D686 do khách up rom bị lỗi , máy bị treo tại recovery.

lg_d686_1lg_d686_2 lg_d686_3 lg_d686_4

Trả lời